2237024469 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ 11, Καρπενήσι physio.krinta@gmail.com